• ෆොන්ට තරම වැඩි කරන්න
  • පෙරනිමි ෆොන්ට තරම
  • ෆොන්ට තරම අඩු කරන්න
දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය

Sorry, but Javascript is not enabled in your browser!
  • දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය
  • දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය
  • දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය
  • දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය
  • දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය
  • දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය
  • දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය

ආසන්නතම ත්‍රිරෝද රථ සඳහා

2017-07-01 නව බස් ගාස්තු සංශෝධන

Threeele

සොයන්න!

"දකුණුලක මොහතකින්"අවශ්‍ය තැනක් සොයාගන්නත්, සේවාවක් ලබාගන්නත් පිවිසෙන්න

www.eagleeye.lk

 

ගෙවිය යුතු  ගාස්තු සංශෝධනය

සංශෝධනය කරන ලද අධිකාරිය වෙත යම්කිසි කාර්යයක්  සඳහා ගෙවිය යුතු ගාස්තු  2015 ජුනි මස 01 දින සිට ක්‍රියාත්මකවේ.

සංශෝධනය කරන ලද ගාස්තු බාගත කරගැනීම සඳහා


 

බස් ගාස්තු සංශෝධන

නව බස් ගාස්තු සංශෝධන 2017-07-01 සිට ක්‍රියාත්මකයි

නව බස් ගාස්තු බාගත කිරීමට


 

නව සභාපති වරයෙකු පත්කිරීම

2014-04-21 දින දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ නව සභාපති ලෙස හිටපු දකුණු පළාත් සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ඩි. කපිල ටිරෝන් මහතාව දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ගරු ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා මැතිතුමා විසින් පත්කරන ලදී.


 
There are no translations available.

ගාස්තු පදනම මත මගී ප්‍රවාහනය කරනු ලබන ත්‍රිරෝද රථ සඳහා මගී ප්‍රවාහන බලපත්‍ර ලබාදිම හා ගාස්තු මීටර් සවිකිරීම.

දකුණු පළාත තුල ගාස්තු පදනම මත මගී ප්‍රවාහන සේවාවේ නියුතු ත්‍රීරෝද රථ සඳහා මගී ප්‍රවාහන බලපත්‍ර ලබාදීම 2012-11-24 දින දකුණු පළාත් ප්‍රධාන හා ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගරු ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ගාල්ල හෝල් ඩි ගෝල ශාලාවේදී පැවැත්විය.


 
There are no translations available.

Reserved a  Seat  for the Senior Citizen

Reserved a  Seat  for  the Senior Citizens in the Passenger Bus within  the Southern Province inauguration  ceremony was held on Galle Bus Stand on 2012-10-01 having participating Hon. Chief Minister of Southern Province  Hon. Shan Wijayalal de Silva


 

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මගී ප්‍රවාහන සේවා පහසුකම් සපයන්නා බවට පත් විම

මෙහෙවර

මගීන්ගේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා ගුණාත්මකව, ප්‍රමාණාත්මකව හා කාර්යක්ෂමව ඉටුවන පරිදි

සමාජ අවශ්‍යතා පදනමේ සිට සංවර්ධනයට දිරිදෙන සාධාරණව ව්‍යාප්තවු

මගී ප්‍රවාහන සේවාවක් දකුණු පළාත තුල මිත්‍රශීලී අයුරින් සංවර්ධනය කිරීම.

 

ප්‍රධාන  අමාත්‍යතුමාගේ සුභ පැතුම් පණිවිඩය

 

 

 

ප්‍රවාහන,පළාත්පාලන...අමාත්‍ය හා ප්‍රධාන අමාත්‍ය

 

ගරු ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා මැතිතුමා

සොයන්න!ඔබට ආසන්නතම ත්‍රීරෝද රථය

mTaxi Service

071 0 712 712


දකුණු පළාතේ ත්‍රීරෝද රථ ගාස්තු

පැමිණි ඔබට තුති!

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterඅද දින50
mod_vvisit_counterඊයේ දින184
mod_vvisit_counterමේ සතියේ815
mod_vvisit_counterගිය සතියේ1177
mod_vvisit_counterමේ මාසයේ4348
mod_vvisit_counterගිය මාසයේ5758
mod_vvisit_counterසියළුම දින363480
අප සමඟ අමුත්තන් 48 ක් සබැදී සිටී


SLSI ISO 9001-2015 සහතිකලත්


දුර ගමන් සේවා බස්රථ කාලසටහන්

අපගේ ගමන් මග-2014

ත්‍රිභාෂා ගමනාන්ත පුවරු

free counters