• ෆොන්ට තරම වැඩි කරන්න
 • පෙරනිමි ෆොන්ට තරම
 • ෆොන්ට තරම අඩු කරන්න
දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
මුල් පිටුව අප අමතන්න

අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්

අංක.67,

ලේන්බාන් වීදීය,

කොටුව,

ගාල්ල,

ශ්‍රීලංකා.

දුරකථන අංක:  091-2234237 , 091-2227073-74

විද්‍යුත් ලිපිනය: මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern
 • southern